top of page

תעלות P.V.C/P.P.S       

ייצור תעלות  P.V.C/P.P.S בכל גודל בעובי  3 מ"מ, 4 מ"מ, 5 מ"מ, 6 מ"מ. 

לפי דרישת המתכנן

bottom of page