top of page

Huerner-Funken

בית לוליין: מיוצר מ-P.V.C  קשיח הכולל הגנת U.V. כנגד קרינת השמש בהתאם לשרטוטי עבודה של חברת Huerner-funken .

מאיץ: המאיץ מקורי המיוצר ע"י Huerner-funken מ - P.P. כפות נטויות לאחור כולל איזון סטטי ודינאמי.
טבור/ציר מנוע המאיץ מכוסה במכסה P.P. , ברגיי טבור המאיץ מכוסים ב"כובעי "P.P. למניעת כל מגע אפשרי עם זרימת האוויר שבמאיץ.  

תמסורת ישירה: המאיץ מורכב ישירות על ציר המנוע.

תמסורת רצועות: הציר מורכב בין זוג מסבים בתוך מבנה יצוק משותף דגם Huerner-funken כולל גלגלי רצועה עם "taper lock" רצועות ומגן רצועות מP.V.C  .  

מנוע:  מנוע IP-55 סגור לחלוטין בהנעה ישירה .   

מבנה נושא: מיוצר מפלדת ST-37 מגולוונת וצבועה ביסוד ועליון אפוקסי.  

ניקוז: חור ניקוז בתחתית בית הלוליין.   

ברגיי הידוק:  כל הברגים בבית הלוליין העשויים להיות במגע עם זרימת האוויר - מפלדת אל חלד .

רשת הגנה: בפליטת המפוח או הארובה תותקן רשת P.V.C בין זוג אוגנים למניעת חדירת ציפורים.

bottom of page